Co je to ČVOP?

ČVOP je zkratka pro čtrnáctimístné číslo (Číslo Výpovědi Opouštěného Poskytovatele). Zákazník jej vždy obdrží od svého operátora, když podává výpověď. Je platné 60 dní od data vygenerování.

Příklad ČVOP:

3 1 2 0 5 1 1 4 8 9 3 4 1 5
  • 312 - kód operátora
  • 0511 - nejbližší datum přenosu (11. 5.)
  • 489341 - pořadí přenosu
  • 5 - kontrolní číslo