Jednorázová sleva do vyúčtování

Co je jednorázová sleva do vyúčtování?

Pokud jste získali tak zvaný slevový kód, například na webu nebo sociálních sítích, můžete ho uplatnit při objednávce libovolného tarifu Relax Mobil.

Jako odměnu za objednání tarifu vám dáme jednorázová slevu na volání ve výši 150 Kč.

Jak slevu uplatníte?

Během objednávky po telefonu, sdělte operátorovi, že si přejete slevový kód uplatnit a nadiktujte mu ho.

Slevu nelze uplatnit zpětně po dokončení objednávky a více slevových kódů nelze kombinovat k jedné objednávce. Slevový kód není možné uplatnit k již aktivní službě. Slevu není možné požadovat náhradou ve formě finančního plnění.

Kdy a jak slevu dostanete?

Jednorázová sleva na volání je přiznána v momentě, že uhradíte dvě po sobě jdoucí faktury za celé zúčtovací období a to do data splatnosti. Druhá faktura musí být vystavena nejpozději za období čtyř měsíců po provedení objednávky.

PŘENOSNOST SLEVY

Karel má v březnu nárok na odměnu 150 Kč, ale provolal jen 100 Kč. V takovém případě mu v březnu přijde faktura na 0 Kč a do dubna se převede sleva 50 Kč. V dubnu provolá opět 150 Kč a na faktuře uvidí, že mu z této částky byla odečtena zbývající sleva 50 Kč a proto zaplatí jen 100 Kč.

Souhlas

Získáním slevového kódu vyjadřujete svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním svých osobních údajů. Relax Mobil si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit.