Férová smlouva

Uzavřením férové smlouvy nám přislíbíte, že s námi zůstanete po dobu 12 měsíců a my vás za váš příslib odměníme dárkem navíc.

Co smlouva obsahuje?

  • Doba trvání smlouvy = Smlouvu spolu uzavřeme na dobu určitou a to na 12 měsíců (datem uzavření smlouvy je den aktivace tarifu se smlouvou)
  • Minimální měsíční plnění = Během doby trvání smlouvy můžete měnit své balíčky dat, ale celková hodnota tarifu nesmí klesnout pod hranici minimálního měsíčního plnění (MMP).
  • Sleva za férovou smlouvu = Za uzavření smlouvy na 12 měsíců vám náleží jednorázový dárek navíc dle aktuální nabídky.

Minimální měsíční plnění 

Zde naleznete přehled minimálního měsíčního plnění (MMP) u tarifu #SosejSPOLU:

Tarif MMP
#SosejSPOLU 222 Kč

Přechod na jiný tarif

Tarif #SosejSPOLU je jediný tarif, který nabízíme se závazkem a proto během trvání smlouvy není možný přechod na jiný z tarifů. Po uplynutí doby 12 měsíců, můžete přejít i na tarif na dobu neurčitou (bez závazků) z aktuální nabídky tarifů

Předčasné ukončení smlouvy

V případě, že ukončíte smlouvu na dobu určitou před uplynutím doby 12 měsíců, doplatíte jen 20 % součtu měsíčního minimálního plnění zbývajících do konce sjednané doby.

PŘÍKLAD: Do konce smlouvy vám zbývají 3 měsíce a vaše MMP je 222 Kč. Částka, kterou musíte při předčasném ukončení smlouvy doplatit = 3 * 222 * 0,2 = 133 Kč

Konec smlouvy uplynutím doby 12 měsíců

Jakmile uplyne doba 12 měsíců, přepne se vaše smlouva automaticky na variantu smlouvy na dobu neurčitou (bez závazků). Nedochází k žádnému prodlužování smlouvy (nedochází k autoprolongaci).