Jak zjistím, zdali byla faktura zaplacena?

Jakmile obdržíme platbu za vystavenou fakturu, budete o tom informováni e-mailem nebo formou SMS (nejste-li vlastníkem e-mailu). Tuto informaci máte také možnost vidět po přihlášení do Samoobsluhy, kde u dané faktury bude uvedeno ZAPLACENO.